0000

صنایع کوچک

بررسی اجمالی فرآیند توسعه صنایع مختلف در کشورهای اروپایی و پیشرو نشان می دهد که یکی از مهمترین عوامل پیشرفت آنها استفاده از تکنولوژی‌های نوین است که ضمن کاهش زمان کار منجر به ارتقا کیفیت و دقت عملکرد آنها شده است. بنابراین به نظر می رسد علاوه بر مدیریت صحیح منابع و نیروی انسانی، کسب دانش روز، آشنایی و استفاده از فناوری های نوین و بهره‏مندی از تجربه های سرآمدان هر حوزه روند دستیابی به اهداف مورد نظر را سرعت می بخشد. به همین‌منظور کارشناسان پژواک در این این بخش پس از نیاز سنجی و درک چالش های هر حوزه تلاش می کنند برنامه‌های جامع و متناسب با مشکلات صنایع را ارائه دهند . این برنامه‌ها با توجه به پیشنهادات ارگان‌های مختلف دولتی، خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی تنظیم می شود تا برای متقاضیان هر صنعت بالاترین درصد کارایی را داشته باشد. امید است شرکت در این بازدیهای تخصصی و آشنایی با همتایان بین المللی موجب سرعت فزاینده برای بهبود وضعیت صنعت و اقتصاد وابسته به آن را گردد.

ShortUrl: http://linkk.ir/0KdvO  

همکاران ما