0000

همکاری های ملی

پژواک مفتخر است برای شرکت ها، ارگان ها و سازمان های ایرانی متعدد بازدید های تخصصی باکیفیت در اقصی نقاط دنیا برگزار نماید . تفاهم نامه های ذیل گواه اعتماد و رضایت این مراکز به مجموعه پژواک می باشد.


حوزه کشاورزی


حوزه صنعت

ShortUrl: http://linkk.ir/qGcMd  

همکاران ما