0000

پژواک در راستای بهبود و پویایی اقتصاد پژوهش محور با اولولیت خدمت رسانی به متخصصان و علاقه مندان داخلی، در حوزه های مختلف اقدام به برگزاری تورهای تخصصی برای ایرانیان در کشورهای اروپایی و سایرکشورهای پیشرو نمود . پس از چند سال فعالیت، نیاز داخلی به خدمات فرا مرزی مطمئن و مقرون به صرفه پژواک را به گسترش فعالیت هایش ترغیب کرد . بنابراین، با کمک گروه دستیاری بین‏المللی پژواک درصدد رفع این قبیل نیازها و ارائه خدمات در سایر کشوره‏ها بر آمد.

برخی از چالش های رایج عبارتند از:

  1. نبود بانک اطلاعات منسجم از همکاران و رقبای بین المللی
  2. هزینه بالای حضور در مجامع بین المللی
  3. پراکندگی شرکا در کشورهای مختلف با فرهنگ ها و زبان ها ی گوناگون
  4. عدم تسلط کافی به همه زبان ها ی بین المللی
  5. کمبود وقت برای پاسخ دهی به ایمیل ها و مکاتبات
  6. عدم امکان ساخت محتواهای چندرسانه ای بین المللی
  7. عدم دسترسی متخصصان حوزه های مختلف به اطلاعات شرکت های سراسر جهان
  8. محدود بودن ارائه دهندگان تورهای تخصصی سفارشی و مشتری محور

خدمات در ایران

خدمات بین‏ المللی

ShortUrl: http://linkk.ir/5GJqN  

همکاران ما