0000

پیام مدیرعامل

آرمان پژواک توسعه شبکه های همکاری در حوزه های مختلف صنعت ، کشاورزی و خدمات است و این مهم میسر نمی شود مگر با ایجاد روابط موثر و سازنده همتایان بین المللی. ایران امروز تشنه کسب تجربه و استفاده از دانش سایر ملل در بهبود فرایندها و افزایش بهره وری در تولید است این نیاز و آن ظرفیت ها می تواند زمینه مناسبی برای تبادل دانش و فن و فرهنگ فراهم سازد. در پژواک ما گرد هم آمدیم تا با برگزاری بازدیدهای تخصصی از کارخانه ها، خطوط تولید و مزارع، تبادل دانش عینی را تسریع کنیم و امید داریم ظرفیت های سرمایه گذاری، همکاری در تولید و روابط بازرگانی را توسعه بخشیم. خرد در پژواک محور است و خردمندی وجه تمایز ماست منافع بلند مدت ما منافع کوتاه مدت هر مشتری است. مشتریان پژواک ویژه هستند و خدمتی ویژه به آن‌ها عرضه می شود. متعهد به پشتیبانی دقیق، مستمر و مسئولانه هستیم و اطمینان می دهیم از نیروهای به‌روز، توانمند، باانگیزه و پر تلاش استفاده کنیم و در تمام خدماتمان بهترین کیفیت را لحاظ کنیم.

دکتر مرتضی سادات
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

همکاران ما